SOURCES AND LITERATURE

Ellis Island Passenger Search database and passenger lists digitized here (Source: Ellis Island [online]. 2023 [cit. 2023]. Available from: https://heritage.statueofliberty.org/passenger-result)

Furthermore, municipal chronicles (lists of names/surnames, direct mentions), census records and other demographic sources that increase the probability of being found in the database.

From regional literature that mentions, among other things, the topic of migration to the USA, e.g.:

DOUBEK, Eduard: Naši krajané a válka Sever proti Jihu (1861–1865). Havlíčkobrodsko 7, 1993, s. 29-30.

DOUBEK, Eduard: Ze vzpomínek ledečského rodáka F. J. Sadílka, vystěhovalce do USA. Havlíčkobrodsko 7, 1993, s. 31-33.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava: Vystěhovalectví z Polné do Severní Ameriky ve druhé polovině 19. století. Havlíčkův Brod: Vysočina, 1969.

PRCHAL, Jan: Dopis polenského rodáka Aloise Pojmana (1857–1929) z Chicaga. Polensko 4/2010, s. 3–6. Dostupné online: https://www.kzhp.cz/clanek/dopis-polenskeho-rodaka-aloise-pojmana-z-chicaga-jan-prchal-43 (cit.17.6.2022).

From the abundant literature on the subject of migration and migration to the USA, e.g.:

BOROVIČKA a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české XIIb. Paseka 2013, s. 314-320.

FUČÍKOVÁ, Renáta: Historie Čechů v USA. Praha: Práh, 2019.

NEKOLA, Martin. Český New York. Praha: Euromedia Group, 2021. Universum.

NEKOLA, Martin, Petr FELDSTEIN a Petra SKOPCOVÁ. Pražané ve světě: sedm komiksů o úspěšných krajanech. Praha: Powerprint, 2020.