Buková u Nížkova a Přibyslavi (okres Žďár nad Sázavou)

21.05.2023

DočekalJosef - příjezd: 19. 7. 1921, věk: 33 (ženatý), loď: Amerika (z Brém), cílová destinace: La Grange, Texas, povolání: farmář, dělník, nejbližší příbuzný v Čechách: bratr Antonín Dočekal, Buková čp. 13 u Nížkova a Přibyslavi, nejbližší příbuzný v USA: bratr Frank Dočekal, box: 62, La Grange, Texas. Dle popisu měl černé oči i vlasy.

Další informace poskytnuté příbuzným, panem Malým:

František Dočekal (1877 – 1948), 71 let

 • odešel do Ameriky (La Grange), přijel 13.2.1908 do města Galveston (přístavní město v Texasu)
 • oženil se 1903 s Marií Novotnou (1880 - 1948) ve Skrýšově (u Polné), ta přijela do Ameriky s dětmi 11.1.1910
 • 6 dětí (Ota 1904 - 1919, Růžena 1906 – 1991, Edita 1908 - 1990, Vlasta 1911 - 1994, Ladislav 1912 - , Milan 1914 - 1997)
 • vnuk - Bill Docekal, manželka Barbara, jeho rodiče byli Milan a Lillian (Ryza) Docekal, bydlí McKinney, Texas
 • v La Grange rozjel firmu – chemickou čistírnu a krejčovský obchod, chemickou čistírnu dále provozovali jeho synové Milan a Ladislav do doby, než šli do důchodu (cca 1985)

Josef Dočekal (1888 – 1940), 52 let

  • bojoval v 1. světové válce (foto z roku 1915)
  • odešel do Ameriky (město La Grange, kde žil) v roce 1921 (přijel na Ellis Island u New Yorku, loď America)
  • doma (Lažany u Turnova) nechal manželku Augustu (1889 – 1960, 71 let, rozená Šťastná) a syny Josefa (ročník 1913, učil se strojníkem) a Zdeňka (ročník 1918)
  • do Ameriky manželka a synové nikdy neodjeli
  • stopa Josefa a Zdeňka se ztrácí v roce 1945 - odešli z Lažan – Josef s manželkou Ludmilou (ročník 1919) a synem Josefem (ročník 1941) do Stráže nad Nisou, pravděpodobně do domu po vysídlených sudetských Němcích a Zdeněk do Kořenova u Tanvaldu, pravděpodobně také do domu po vysídlených sudetských Němcích
  • v roce 1931 psal dopis synovci Bohoušovi na vojnu (Turčanský Svatý Martin, dnes Martin, u Žiliny)
  • je pochován ve městě El Campo, Texas (cca 100 km od La Grange)

  Měli ještě dva bratry:

  • Antonín Dočekal (rodný dům všech bratrů – Buková 13)
  • Václav Dočekal (28.9.1879 – 6.8.1927), 48 let