PRAMENY A LITERATURA

Databáze Ellis Island Passenger Search a zde digitalizované prameny v podobě seznamů pasažérů, tzv. List or manifest of alien passengers for the United States immigration officer at port of arrival  (Zdroj: Ellis Island [online]. 2023 [cit. 2023]. Dostupné z: https://heritage.statueofliberty.org/passenger-result)  

Sčítací operáty uvedených obcí sloužící k ověření jmen, názvů, případně zda v konkrétní době osoba v obci pobývala či ne, jaké tam měla příbuzné, jaké měla povolání, v jakém bydlela čísle popisném. Vzácně lze také objevit přímé zmínky o osobách, které odešly do USA a případně se ze zahraničí domů opět vrátily. Sčítací operáty jsou do roku 1921 přístupné online zdarma na webu Moravského zemského archivu ZDE.

Obecní kroniky či pamětní školní knihy uvedených obcí, kde se vyskytují soupisy jmen a příjmení, čísel popisných, povolání a dalších podrobností, dle kterých lze hledat v databázi Ellis Island (samozřejmě bez použití diakritiky) a které zvyšují pravděpodobnost nálezu v databázi. Vzácně lze také objevit přímé zmínky
o osobách, které odešly do USA a případně se ze zahraničí domů opět vrátily.

Literatura regionální, výběrem: 

 • DOUBEK, Eduard: Naši krajané a válka Sever proti Jihu (1861–1865). Havlíčkobrodsko 7, 1993, s. 29-30. 
 • DOUBEK, Eduard: Ze vzpomínek ledečského rodáka F. J. Sadílka, vystěhovalce do USA. Havlíčkobrodsko 7, 1993, s. 31-33.
 • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava: Vystěhovalectví z Polné do Severní Ameriky ve druhé polovině 19. století. Havlíčkův Brod: Vysočina, 1969. 
 • PAULUSOVÁ, Jaroslava: Vystěhovalectví do Ameriky v 2. polovině 19. století z Dušejova, Opatova
  a okolních vsí.
   In: Propter amorem regionis suae usque ad summitatem scientiae. Věnováno Zdeňku Martínkovi k životnímu jubileu. Pelhřimov 2022, s. 185-201.
 • PRCHAL, Jan: Dopis polenského rodáka Aloise Pojmana (1857–1929) z Chicaga. Polensko 4/2010, s. 3–6. Dostupné online: https://www.kzhp.cz/clanek/dopis-polenskeho-rodaka-aloise-pojmana-z-chicaga-jan-prchal-43 (cit.17.6.2022). 

Literatura odborná na téma migrace (do USA) obecně (z celého území dnešní ČR), výběrem: 

 • FUČÍKOVÁ, Renáta: Historie Čechů v USA. Praha: Práh, 2019. 
 • NEKOLA, Martin. České Chicago. Praha: NLN, 2017.  
 • NEKOLA, Martin. Český New York. Praha: Euromedia Group, 2021. Universum. 
 • NEKOLA, Martin, Petr FELDSTEIN a Petra SKOPCOVÁ. Pražané ve světě: sedm komiksů o úspěšných krajanech. Praha: Powerprint, 2020.