Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod)

16.05.2023
  • Křesťan, Antonín – příjezd: 2. 4. 1904, věk: 25 (svobodný), loď: Princess Alice (z Brém), cíl: New York (1794, 3rd Ave), povolání: dělník. Po příjezdu si vzal Františku Stránskou a v roce 1906 se jim v New Yorku narodil syn Antonín. Po vzniku ČSR se v roce 1920 vrátil zpět do Borové do čp. 18 (kde bydlela také rodina Stránských). Toto lze vyvodit ze sčítacích operátů k Havlíčkově Borové z roku 1921.
  • Stránská, Františka – příjezd: 2. 4. 1904, věk: 32 (svobodná), loď: Princess Alice (z Brém), cíl: New York (1794, 3rd Ave), povolání: služebná. Po příjezdu si vzala Antonína Křesťana a v roce 1906 se jim v New Yorku narodil syn Antonín. Po vzniku ČSR se v roce 1920 vrátila zpět do Borové do čp. 18 (kde bydlela také rodina Stránských). Toto lze vyvodit ze sčítacích operátů k Havlíčkově Borové z roku 1921.
  • Zelený, Antonín – příjezd: 17. 9. 1907, věk: 21 (svobodný), loď: Grosser Kurfurst (z Brém), cíl: Illinois, Chicago. S ním připlul také Josef Sobotka z Borové, věk: 21, cíl také Chicago, oba nejspíše za kamarádem Václavem Dobrovolným, Johnanstreet 109 Bedford.
  • Zelený, Leopold – příjezd: 7. 4. 1910, věk: 20 (svobodný), loď: Rhein (z Brém), cíl: Nebraska, Odell, povolání: zámečník