Nové Veselí (okres Žďár nad Sázavou)

30.04.2023
  • Hájek, Jan (*18.4.1869-?) – příjezd: 20. 6. 1910, věk: 41 (ženatý), loď: Rotterdam (z Rotterdamu, Holandsko). Narodil se v brněnské zemské porodnici svobodné matce Františce Hájkové, příšlušné do Horního Čepí (MZA 17366-192/481). Jeho manželka, Marie rozená Kapounová, nar.12.31867 - MZA 17366/73/481 (její matka byla příslušná do Borače). Marii Kapounovou se podařilo najít ve sčítacích operátech, jak v roce 1880, tak v roce 1890 v Novém Veselí čp. 25 u rodiny Svobodových jako "schovanku". V čp. 25 se jí zde v roce 1890 narodila nemanželská dcera Františka (MZA15954-43/283) a pak ještě dcera Anna, která se jí narodila r. 1892 v Dolních Rakousích. Dne 31. 1. 1893 se provdala za Jana Hájka, čeledína z čp. 57 (to byl jeden z největších statků v NV) 15959-14/224. Sňatkem uznal za vlastní obě její dcery a v manželství se jim narodil ještě syn Jan *1895 a další 4 dcery. Manželé r. 1894 koupili malý domek, čp. 30, kde pak celá rodina další roky žila. Potvrzují to Sčítací operáty z roku 1900. V roce, kdy měl Jan odcestovat do Ameriky na Sčítacích operátech (z r. 1910) opravdu není, pouze manželka a děti. Ale při dalším sčítaní v roce 1921, zde Jan Hájek opět figuruje, což naznačuje podobně jako v případě Antonína Křesťana z dnešní Havlíčkovy Borové, že se po vyhlášení ČSR vrátil za rodinou domů, do čp. 30, kde pak Hájkovi žili minimálně do roku 1936. (Údaje a osudy Jana Hájka dohledala paní kronikářka z Nového Veselí 

    Marcela Vencelidesová).