Vepřová (okres Žďár nad Sázavou)

12.04.2023
  • Kůpovi (rodina) – příjezd: 3. 9. 1913, Antonie, 24, Františka, 19, Marie, 26 let, posluhovačky, všechny cca 25 dolarů, do Chicaga, Illinois, za kamarádem Antonínem Štefou (v USA minimálně podruhé). Na lodi měli plout také s Karlem Bratršovským z Velké Losenice. Jejich jména jsou v seznamu pasažérů ovšem přeškrtnuta s tím, že nebyli na palubě. Na další stránce se píše, že pluli pravděpodobně jinou lodí, a to plavidlem George Washington. 
  • Lacina, Alois – příjezd: 28. 6. 1911, věk: 20 let (svobodný), loď: Kronprinz Wilhelm, cíl: Cedar Rapids, Iowa (za Františkem Tichým), povolání: truhlář (joiner). Měl u sebe cca 50 dolarů.  
  • Machová, Františka – příjezd: 13. 1. 1910, věk: 29 let (svobodná), loď: Rhein (z Brém), cíl: New York, povolání: kuchařka. Přijela spolu s Annou Strašilovou z Vepřové.
  • Starý, Jan – příjezd: 28. 5. 1902, věk: 17 let (svobodný), loď: Grosser Kurfurst (z Brém), cíl: New York (Brooklyn, za otcem Leopoldem Starým). Měl u sebe 8 dolarů a přijel s jeho matkou Marií Starou, 47 let. 
  • Strašilová, Anna - příjezd: 13. 1. 1910, věk: 19 (svobodná), loď: Rhein (z Brém), cíl: New York, povolání: posluhovačka (přijela spolu s Františkou Machovou)
  • Stránský, Vincenc – příjezd: 30. 5. 1907, věk: 27 (svobodný), loď: Kaiser Wilhelm der Grosse (z Brém), cíl: Wilber, Nebraska (za svým známým Janem "Čechem"(?), povolání: dělník (laborer)  
  • Štefa, Antonín – příjezd: 6. 4. 1906, věk: 22 let (svobodný), loď: Grosser Kurfurst (z Brém), cíl: Chicago, Illinois, povolání: dělník. Měl u sebe cca 7 dolarů a přijel spolu s Leopoldem Bratršovským (17 let) a Josefem Roseckým (25), pravděpodobně z Velké Losenice